0705-44 5001

Increase business opportunities

 

Vår elite styrka

Mötesbokning är Elite Salesforce kärnverksamhet för att kunna öka våra kunders kundstock.Vi har de senaste åren även börjat arbeta med seminarier och utbildningar. för att öka deltagandet, då vi har noterat behovet av bra underlag. Läs mer under kartläggning.Vi ställer höga krav på våra medarbetares kompetens och att de skall ha lång erfarenhet inom försäljning,vilket ökar deras förmåga till att arbeta självständigt, att slutföra enskilda uppdrag samt bredda sin kompetens.

Johanna Carsbrant

VD

 

Affärsidé

Elite Salesfore hjälper företag att öka sin omsättning utan att de behöver öka sin personalstyrka. För många är det mer kostnadseffektivt att anlita extern hjälp under olika perioder än att anställa ny personal som inte utnyttjas fullt ut i organisationen. Vår affärsidé är att assistera våra kunder med de delar företagen själva inte har tid med – men som vi löser över telefon. Vi erbjuder högsta kvalité på såväl bokade besök, kartläggningar, utbildningar, events och seminarier.